Mūsu iestādē tiek īstenotas programmas:

-vispārējās pirmsskolas izglītības programma ar kodu 01011111;

-vispārējās mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma ar kodu 01011121;

-licencēta sporta programma.

Pašlaik iestādē darbojas 10 grupas, no tām 5 grupas ir latviešu grupas, parējās – apmācība notiek bilingvāli, ievērojot katra izglītojamā priekšzināšanu līmeni un spējas.

Uzņemam audzēkņus no 1 līdz 7 gadiem.

 

Mūsu iestāde ir īpaša ar to, ka tiek īstenota vienīgā Latvijā sporta programma. Katru dienu mūsu audzēkņi sporto sporta skolotāju vadībā.

Mēs piedāvājam sporta nodarbības:

no 3 gadu vecuma

-vingrošana (2 reizes nedēļā),

-vispārējā fiziskā sagatavotība un sporta spēles (2 reizes nedēļā);

no 5 gadu vecuma

– vingrošana (2 reizes nedēļā),

– vispārējā fiziskā sagatavotība un sporta spēles (2 reizes nedēļā),

– slidošanas nodarbības Ledus hallē (1 reizi nedēļā),

– peldēšanas nodarbības peldbaseinā (1 reizi nedēļā).

Sporta nodarbības notiek  sporta zālē vai sporta laukumā.

Iestādē darbojas interešu izglītības deju pulciņš un sporta deju pulciņš, kuros bērni var apgūt dejas pamatkustības. Angļu valodas prasmes bērni var apgūt angļu valodas pulciņa nodarbībās.