Reģ. Nr.2701902787

Gaismas ielā 9, Daugavpilī, LV-5414

Tālrunis (fakss): 65434451

E-pasts: rugelupii@daugavpils.edu.lv