Starptautiskā skolotāju diena

Katru gadu 5.oktobrī  ar krāšņiem pušķiem un pateicības vārdiem tiek atzīmēta skolotāju diena. Tā ir diena, kad skolotāji saņem apsveikumus, siltus vārdus un novēlējumus. Tradicionāli mūsu pilsētā tiek organizēts svinīgs pasākums, kurā tiek sumināti pedagogi no pilsētas iestādēm konkursa dažādās nominācijās. Arī mūsu iestādes pedagogi piedalījās konkursā un saņēmuši pateicības rakstus no Daugavpils valstspilsētas izglītības pārvaldes: vadītājas vietniece Jeļena Gorina nominācijā “Par pozitīvas un emocionāli drošas mācīšanās vides veicināšana”, pirmsskolas skolotāja Liene Tereško – “Jaunais skolotājs 2023”. Lielā pedagogu saimē tika sveicināti jaunie pedagogi, kuri pabeiguši augstskolu, to starp mūsu iestādes skolotājas Jevgeņija Hristaforova un Marina Glode. Par lielu ieguldījumu iestādes attīstībā tika sumināta mūsu iestādes vadītāja Elita Ševčenko. Visiem pedagogiem novēlam: rītiem  – labas domas, dienām – darbu, kas piepilda sirdi, vakaram – svētīgu noguruma, bez rūgtuma!