Latvijas veselības sporta nedēļa

No 17. oktobra līdz 23.oktobrim visā Latvijā notiek sporta aktivitātes, popularizējot sportisku un  veselīgu dzīvesveidu.

Mūsu iestādē nedēļa sākās ar roku mazgāšanas aktivitātēm, tika aktualizēts pareizas roku mazgāšanas algoritms. Grupu “Bitīte” un “Pūcīte” bērni piedalījās plakātu konkursā “Mazgā rokas pareizi!” Aplūkot darbiņus var šeit:

https://mazgarokas.lv/konkurss/foto-galerija

Piektdien, 21.oktobrī, tika organizēts neparasts sporta pasākums. Sporta skolotāja J.Hlizova vadībā bērni apguva breika dejas kustības, nodejoja kopīgu deju. Bērni bija lielā sajusmā, ieraugot, kā dejo skolotājs Jurijs! Protams, bērniem bija piedāvāta iespēja parādīt jaunapgūtās breika kustības, dejot individuāli, improvizējot ar citām kustībām. Tas bija kolosāli!