Lāčplēša diena

Turpinot Valsts svētku pasākumus, 11.novembrī sagatavošanas grupu bērni atzīmēja Lāčplēša dienu ar dažādām aktivitātēm: runāja par Latvijas Valsts  karogu un tā vēsturi, par brīvības aizstāvējiem, skatījās multfilmu “Karoga stāsts”, locīja lentītes karoga krāsās, mācījās pareizi piespraust svētku lentītes pie apģērba.