“Iepazīstam dažādas profesijas”

Temata “Es darbojos” ietvaros, grupas “Saulīte” audzēkņi (2.posms) iejutās profesiju pārstāvju lomās: ārsts, policists un dizainieris.  Katru dienu bērni praktiski darbojās, veidojot katras profesijas atribūtus, pētīja darbarīkus. Pārtapot par ārstiem un policistiem, izspēlēja dažādas situācijas sižetu lomu rotaļās. Vēl viena nedēļa tika veltīta dizainiera profesijai, mazie darītāji rotāja apģērbu, veidoja fantastiski skaistus aksesuārus.

“Es esmu dizainieris”

“Es esmu ārsts”

“Es esmu policists”