Grupas “Bitīte” robotu izstāde

Februāra mēneša mācību temata “Profesiju virpulī” ietvaros, grupas “Bitīte” audzēkņi ir izvēlējušies profesiju – robotu tehniķi. Triju dienu laikā bērni mājās ar saviem vecākiem plānoja un ģenerēja idejas, izstrādāja darba  soļus un pat zīmēja skices. Kad viss tika paveikts, tad audzēkņi atnesa savu izveidi un nepieciešamos materiālus uz iestādi un divu dienu laikā, čakli strādājot, īstenoja savas idejas.

Robotu tapšanas procesā bija kā veiksme, tā arī neveiksmes. Taču mazie izgudrotāji, nenolaižot savas rociņas, strādāja un meklēja risinājumus. Kā rezultātā, nedēļas nogalē, pēc intensīvā darba, tika atvērta “Robotu izstāde”! Tā ir pieejama visiem iestādes audzēkņiem, personālam un ciemiņiem. Pie katra robota klāt stāv bērna paštaisīta vizītkarte, kurā ir nosaukts darba autors ar pielikto klāt fotogrāfiju, robota vārds un viņa funkcija!  Mazie izgudrotāji lepni stāsta katram, kas vēlas, par savu robotu!

Informāciju sagatavoja pirmsskolas izglītības skolotāja Olga Ivanova