Glītrakstīšanas konkursa uzvarētāji

Šī gada janvārī Daugavpils pilsētas  Izglītības pārvalde organizēja glītrakstīšanas konkursu pirmsskolas izglītojamajiem un 1.klases skolēniem.

Konkursa sasniedzamais rezultāts: izglītojamie pilnveido rokrakstu kultūru, apliecina prasmi pareizi un glīti norakstīt drukātu  tekstu. Katrs darbiņš tika novērtēts pēc vērtēšanas kritērijiem.

Konkursā no mūsu iestādes piedalījās 3 bērni. Antons Ņikitins un Polina Desjatnikova ieguva 1.vietu, Monika Ļebedeba – 2.vietu,  visi dalībnieki saņēma balvu un diplomu kā glītākā rokraksta īpašnieki.  Apsveicam!