“Skrējiens par godu Latvijai”

Novembris ir Valsts svētku mēnesis, kad mēs godinām savu zemi un savu valsti. 10.novembrī mūsu iestādē notika Latvijas dzimšanas dienai veltīts skrējiens Latvijas veselības sporta nedēļas 2021 ietvaros. Ar paštaisītiem karodziņiem bērni noskrēja lielu apli iestādes teritorijā un sarīkoja svētku salūtu. Lai visiem Latvijas iedzīvotājiem stipra veselība!