Vecāku ievērībai!

 Cienījamie  vecāki!

Mēs  esam  ļoti  priecīgi, ka  Jūsu  bērns(i) apmeklē Daugavpils Ruģeļu PII.  Ir  sācies  2020./2021.mācību  gads. Tā  norise  ir  līdzīga  kā  iepriekšējie  mācību  gadi, tomēr  sakarā  ar  to, ka  valstī  joprojām  turpinās  Covid -19  infekcijas  izplatības  ierobežojumi, arī  mūsu  izglītības iestādē    tiek  noteiktas  būtiskas  atšķirības  no  ierastā  dzīves  ritma.Izglītības iestādē    visas  grupas  mācības  uzsāk  klātienē.   Tas, vai  klātienes  process  varēs  ilgt  visu  mācību  gadu, ir  atkarīgs  no  mums  visiem – izglītības iestādes darbiniekiem, Jūsu  bērniem un  Jums.  Mēs  ļoti  lūdzam, lai  Jūs  būtu  atbildīgi  un ievērotu  sekojošus  faktorus:

  • visos gadījumos, kad  Jūsu bērns neierodas  izglītības  iestādē, Jums  ir  jāinformē iestāde  par izglītojamā prombūtnes iemeslu;
  • bērnus uz  izglītības iestādi  katru  dienu  sūtām  bez  akūtām elpceļu infekcijas slimību pazīmēm (drudzis, klepus, elpas trūkums), pretējā gadījumā  bērnu  vedam  pie  ģimenes  ārsta;
  • ja bērns  ceļā  uz  izglītības iestādi  izmanto  transportu, kurā  kontaktējas  ar  citām  personām, izņemot  savus  ģimenes locekļus  vai  grupas biedrus, iespēju  robežās  nodrošināt  viņus  ar  sejas  maskām  vai  citiem  elpceļus  aizturošiem  materiāliem (lakati, šalles utml.), aicināt  bērnus  bez  vajadzības  nekontaktēties  ar  citām  personām  arī  ārpus  izglītības iestādes  laika;
  • ja izglītības iestādē  tiek  konstatēts, ka  bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimību pazīmes, izglītības iestāde  par  to  informē vecākus, vecāki un izglītības iestāde vienojas, kādā  veidā  bērns  tiks  nogādāts  mājās. Vecāki šajā  gadījumā  ir  atbildīgi  par to, lai  bērns apmeklētu ģimenes ārstu. Atgriešanās  izglītības iestādē    ir  tikai  ar  ģimenes  ārsta  izziņu;
  • ja Jūsu  bērns  atgriežas  no  ārvalstīm, kuras  Slimību profilakses un kontroles centrs ir iekļāvis  Covid -19  infekcijas riska  valstu  grupā, Jūsu  bērnam  jāatrodas  mājās – pašizolācijā, Jums par  šo faktu  ir  jāinformē izglītības iestāde.

Izglītības iestāde    mācību  procesa  laikā  centīsies  ievērot  iespēju  robežās  drošības  pasākumus, tomēr, ja  tiks  konstatēts, ka  izglītības iestādē  kādam  izglītojamajam  ir  apstiprināta  Covid -19 infekcija, pašvaldība  konkrētai grupai noteiks  citu  mācību  procesa  norises formu – attālināto  mācīšanos. Ja izglītības iestādē  šādi  gadījumi  tiks  atklāti  dažādās grupās, ir  iespējama  pāreja  uz  attālinātu  mācību  procesu  visām grupām. Par  šādiem  lēmumiem  vecāki  informāciju  varēs  gūt  e-klasē, kā  arī  informāciju  sniegs  pirmsskolas skolotāji  individuāli  vai  telefoniski.

Detalizētāku informāciju  par  mācību  procesu  no  2020.gada  1.septembra var  atrast  izglītības iestādes mājas lapā, kur  atrodama “Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestādes mācību procesa organizēšanas kārtība ar 2020.g.1.septembri”, vai  noskaidrojama  pie  Jūsu  bērna  pirmsskolas skolotājas  personīgi  vai  pa  tālruni 65434451.

Tikai  mūsu  kopīgu  pūliņu  rezultātā  mēs  spēsim  nodrošināt  klātienes  mācību  procesu  visa  mācību  gada  laikā.

Lai  mums  visiem  kopā  izdodas!

 

Iestādes vadītāja E.Ševčenko